Hoewel wij trachten alle informatie correct en actueel te houden kan het in enkele gevallen voorkomen dat informatie verouderd of incorrect is.
Bezoekers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op deze site aangeboden informatie.

Het is niet toegestaan deze site te framen.
Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Wij zijn niet aansprakelijk voor door derden op deze website geplaatste informatie.
Voor vragen en opmerkingen kan contact opgenomen.

© Copyright en andere info:
Alle informatie onder voorbehoud. Wettelijke aansprakelijkheid betreffende de weergegeven informatie kan door ons ondanks een zorgvuldige controle door de uitgever niet worden aangenomen.
Geen enkel gedeelte uit deze weergave mag, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar, in welke vorm dan ook gereproduceerd of in een elektronisch systeem worden gebruikt, gekopieerd of uitgebreid worden.
Commercieel gebruik van informatie uit deze pagina is met nadruk verboden. De informatie op deze website wordt weergegeven zonder een controle op evt. patenten. Merknamen worden zonder toestemming voor een vrij gebruik gebruikt.